Program konference

Na konferenci vystoupí řada domácích i zahraničních odborníků, například prof. John Hudson z Unversity of Bath, prof. Marta Orviská z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, prof. Juraj Nemec z Masarykovy univerzity v Brně a další.

Místo konání konference bude upřesněno