Program konference

Na konferenci vystoupí řada domácích i zahraničních odborníků, například prof. M. Potůček (Univerzita Karlova), prof. J. Nemec (Masarykova univerzita), doc. E. Zamrazilová (předsedkyně Národní rozpočtové rady), prof. M. Orviská (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici) a další.

Místo konání konference bude upřesněno