Obecné pokyny pro účastníky

Jednací jazyk:

anglický, český

Účast na konferenci

Účast na konferenci bez příspěvku není pro letošní rok zpoplatněna. Pro přihlášení na konferenci je třeba vyplnit přihlášku na našich webových stránkách. Přijetí přihlášky a rezervaci místa na konferenci Vám následně potvdíme, do 3 pracovních dnů, na email, který je uveden v příhlášce. V případě, že Vám potvrzení do této doby nepřijde, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@ambis.cz. Přihlášky je možné zasílat do 21. 11. 2018 do 24:00. 

Konferenční poplatek pro účast s příspěvkem v roce 2018 činí 2 000,- Kč (vč. DPH). V ceně jsou zahrnuty náklady na recenzní řízení a vydání příspěvku v elektronickém sborníku (podle zásad Thomson Reuters). Nejlepší z těchto příspěvků budou nabídnuty k publikaci vybraným domácím a zahraničním časopisům zařazeným v databázích SCOPUS, ERIH PLUS apod., zde se výše poplatku bude řídit sazebníkem konkrétního časopisu. 

Konferenční poplatek v roce 2018 pro zahraniční účastníky s příspěvkem (včetně Slovenska) činí 75 €.

Zvýhodněný účastnický poplatek

Zvýhodněný účastnický poplatek pro účastníky s příspěvkem v roce 2018 ve výši 1 000,- Kč (vč. DPH) / 37 € nabízíme v těchto případech:

  • účast studenta Ph.D. s příspěvkem
  • poplatek za druhý (další) příspěvek autora, který uhradil standardní účastnický poplatek
  • zaslání příspěvku do sborníku bez účasti na konferenci

V případě schválení publikace těchto příspěvků v časopisech zařazených v databázích SCOPUS, ERIH PLUS apod., se výše poplatku bude taktéž řídit sazebníkem konkrétního časopisu.  

Publikování příspěvku bez aktivní účasti na konferenci

Osobní účast na konferenci není podmínkou pro akceptování příspěvku do sborníku. Pro zaslání příspěvku bez aktivní účasti prosím do POZNÁMKY v přihlášce uveďte BEZ AKTIVNÍ ÚČASTI.

Platbu konferečního poplatku proveďte prosím na základě faktury, která Vám bude vystavena po schávelní Vašeho příspěvku. 

V případě, že se konference nebudete moci zúčastnit, je možné převést registraci na jiného účastníka. V případě neúčasti se účastnický poplatek nevrací.

Pokyny pro autory

Veškeré schválené příspěvky budou zveřejněny, po ukončení konference, v recenzovaném sborníku. Nejlepší příspěvky budou nabídnuty k publikování v domácích a zahraničních časopisech zařazených v databázích SCOPUS, ERIH PLUS apod.

Přihlášené příspěvky budou předmětem recenzního řízení. Příspěvky, které recenzním řízením úspěšně projdou, budou následně publikovány ve sborníku, který bude kompletován podle zásad Thomson Reuters. 

Nejlepší z těchto příspěvků budou nabídnuty k publikaci vybraným domácím a zahraničním časopisům zařazeným v databázích SCOPUS, ERIH PLUS apod. (V případě zájmu těchto časopisů, budou daní autoři neprodleně informováni organizátory konference. V tomto případě se musí autoři řídit zásadami recenzních řízení a pokyny těchto časopisů.)

Účast na konferenci s příspěvkem je zpoplatněna částkou 2000 Kč / 75 €. Faktura bude účastníkovi vystavena až po schválení zařazení příspěvku do sborníku. V případě přijetí příspěvku do některého z časopisů, bude se výše konferenčního poplatku řídit sazebníkem konkrétního časopisu. 

Pro účast na konferenci s příspěvkem je třeba při registraci zaškrtnout pole "Účast na konferenci s příspěvkem". 

Každý spoluautor musí mít vyplněnou svou přihlášku

Abstrakty příspěvků ke schválení je možné zasílat do 31. 8. 2018 na email redakce@ambis.cz, pouze ve formátu MS Word. Termín pro zaslání finálního textu příspěvku je 10. 10. 2018. Autoři budou informování o úspěšnosti či neúspěšnosti recenzního řízení do 11. listopadu 2018. Šablonu článku je možné si stáhnout níže. 

Přijímány jsou pouze příspěvky v anglickém jazyce

Do emailu prosím, vždy uvádějte celé své jméno a fakturační údaje, na základě, kterých Vám má být vystavená faktura za uveřejnění článku. 

Platby prosím provádějte až na základě vystavených faktur.