Veřejné politiky napříč EU - cíle, efektivnost a dopady

03.12.2018

 II. konference z cyklu FISKÁLNÍ DIALOG proběhla dne 23. 11. 2018 v zasedacím sále MŠMT

V pátek 23. listopadu 2018 se v zasedacím sálu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy sešli zástupci odborné a laické veřejnosti na druhém ročníku konference Fiskální dialog, pořádané Vysokou školou Ambis ve spolupráci s Evropským hnutím v ČR a Friedrich Ebert Stiftung. Letošním tématem byly Veřejné politiky napříč EU - cíle, efektivnost a dopady.

Úvodním slovem přivítali účastníky konference rektorka VŠ Ambis Martina Mannová, předseda Evropského Hnutí v ČR Vladimír Špidla a zástupkyně Friedrich Ebert Stiftung Leonie Liemich. První příspěvek chorvatského ekonoma z Univerzity v Záhřebu Hrvoje Šimoviće nabídl srovnání zemí střední a východní Evropy z pohledu daňové politiky a daňové zátěže. Příspěvek výzkumného týmu ve složení Juraj Nemec, Marta Orviska a Marketa Šumpíkováse blíže podíval na situaci systému veřejného zdravotního pojištění ve střední a východní Evropě, jejich udržitelnost zejména ve světle mezinárodních závazků států a finančních prostředků vynakládaných na tento sektor.


Příspěvek Evy Zamrazilové, předsedkyně Národní rozpočtové rady, na téma udržitelnost dluhu rozproudil debatu ohledně stavu českých veřejných financí, aktuální téma ve světle vysokého podílu mandatorních výdajů na státním rozpočtu. Tématem udržitelnosti se zabýval také příspěvek Martina Potůčka, který auditoriu představil oblast důchodové reformy a možných dopadů. Shodu vystupující nenašli nad otázkou, zda je vhodné podpořit zavedení nepodmíněného důchodu, na potřebě změny současného stavu však shoda panovala napříč panelem. Druhý odpolední blok pak zakončil Michal Plaček, který hovořil o způsobu srovnávání efektivity vynakládaných finančních prostředků v kulturních institucích v souvislosti s mírou decentralizace řízení těchto institucí na místní krajské a centrální úrovni.


Odpolední blok přinesl nejen pohled na efektivnost výdajů v sektoru výzkumu a vývoje od chorvatského odborníka Dalibora Greganiće, ale také problematiku ochrany demokracie proti extrémismu a mnohá morální a filosofická úskalí, která s sebou aplikace politiky militantní demokracie v praxi přináší od Štefana Danicse.

Šíře témat, se kterými vystoupili hosté na konferenci, podtrhuje přesvědčení, že veřejné politiky prostupují napříč mnoha sektory a zdůraznila tak cíl konference, kterým je poskytnout fórum pro diskuzi rozličných aspektů tohoto širokého oboru.


Členové vědeckého výboru 2018

Předsedkyně:

Bojka Hamerníková, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - Ambis

Členové:

Agniezska Alinska, Warsaw School of Economics, Polsko
Klára Major, HETFA, Research Institute and Center for Economic and Social Analysis in Budapest, Maďarsko
Juraj Nemec, Masarykova univerzita, Česká republika
Marta Orviská, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovenská republika
Lucie Sedmihradská, Vysoká škola ekonomická v Praze, Česká republika
Romana Provazníková, Univerzita Pardubice, Česká republika
Michal Plaček, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - Ambis