Fiskální decentralizace a efektivnost regionálních a místních autorit v EU

01.12.2017

I. konference z cyklu FISKÁLNÍ DIALOG proběhla dne 10. 11. 2017
v Šebkově paláci v Praze

Výměna odborných názorů mezi akademiky na straně jedné a tvůrci a realizátory rozpočtové a fiskální politiky na straně druhé je jedním z nástrojů zvýšeni efektivnosti veřejných financí a impulsem pro další rozvoj teorie a výzkumu v teto oblasti. Záměrem iniciátorů a organizátorů cyklu Fiskální dialog je vytvoření platformy pro takovou tvůrčí komunikaci. První ročník konference z cyklu Fiskální dialog založil tradici této kontinuální výměny názorů.

Zvýšeni významu regionálních a místních autorit v rámci veřejné správy a veřejných financí nastoluje řadu otázek praktického a teoretického rázu. Fiskální decentralizace a efektivnost regionálních a místních autorit jsou předmětem jak praktické politiky, tak i ekonomické teorie. Téma konference v tomto roce je Fiskální decentralizace a efektivnost regionálních a místních autorit v EU.

První ročník Fiskálního dialogu vytvořil podmínky k aktivní participaci domácích a zahraničních účastníků v oblasti fiskální decentralizace a efektivnosti regionálních a místních autorit. K propagaci a popularizaci těchto názorů poslouží recenzovaný sborník příspěvků, který byl kompletován podle zásad Thomson Reuters.

Členové vědeckého výboru konference jsou předními odborníky na tuto oblast a jsou zárukou kvalitní organizace a průběhu konference.

Konferenci zorganizovala Vysoká škola AMBIS ve spolupráci s Evropským hrnutím v České republice


Členové vědeckého výboru 2017

Předsedkyně:

Bojka Hamerníková, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - Ambis

Členové:

Agniezska Alinska, Warsaw School of Economics, Polsko
John Hudson, University of Bath, Velká Británie
Klára Major, HETFA, Research Institute and Center for Economic and Social Analysis in Budapest, Maďarsko
Juraj Nemec, Masarykova univerzita, Česká republika
Marta Orviská, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovenská republika
Lucie Sedmihradská, Vysoká škola ekonomická v Praze, Česká republika
Romana Provazníková, Univerzita Pardubice, Česká republika
René Wokoun, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - Ambis