Konference FIDI se v pro rok 2020 ruší.

Vítejte na stránkách konference
"Místní veřejné finance a finanční management: Evropská perspektiva", 
III. konference z cyklu FISKÁLNÍ DIALOG

Výměna odborných názorů mezi akademiky na straně jedné a tvůrci a realizátory veřejných a fiskálních politik na straně druhé je jedním z nástrojů zvýšeni efektivnosti veřejných financí a impulsem pro další rozvoj teorie a výzkumu v teto oblasti. Záměrem iniciátorů a organizátorů cyklu Fiskální dialog je vytvoření platformy pro takovou tvůrčí komunikaci. Třetí ročník konference z cyklu Fiskální dialog pokračuje v tradici této kontinuální výměny názorů.

Decentralizace a zejména fiskální decentralizace je jedním z hlavních témat Evropské unie a Rady Evropy. Evropské místní samosprávy a místní správy hospodaří s miliardy eur.

Je proto velmi důležité zahájit diskusi akademiků, výzkumných pracovníků, odborníků, zákonodárců a pracovníků ve veřejné sféře o klíčových otázkách řízení místních, veřejných financí v intencích evropských politik, z teoretických a praktických aspektů.

K účasti na této diskusi jsou zváni politici, zástupci místních autorit, výzkumných a akademických komunit a vysokoškolští studenti.

Termín konání: 22. listopadu 2019

Místo konání: Praha Karmelitská 529/5, Praha 1

Doba trvání konference: 8:30 - 15:00 hod.


Vědecký výbor:

Předsedkyně:

Bojka Hamerníková, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a. s. 

Členové:

Agniezska Alinska, Warsaw School of Economics, Polsko
Klára Major, HETFA, Research Institute and Center for Economic and Social Analysis in Budapest, Maďarsko
Hrvoje Šimović, University of Zagreb, Chorvatsko
Juraj Nemec, Masarykova univerzita, Česká republika
Marta Orviská, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovenská republika
Lucie Sedmihradská, Vysoká škola ekonomická v Praze, Česká republika 
Romana Provazníková, Univerzita Pardubice, Česká republika
Milan Jan Půček, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a. s.
Michal Plaček, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a. s. 

Organizátoři konference

Konferenci organizuje Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s.

  Konference je pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Mediální partneři konference