Vítejte na stránkách konference
"Veřejné politiky napříč EU - cíle, efektivnost a dopady", II. konference z cyklu FISKÁLNÍ DIALOG

Výměna odborných názorů mezi akademiky na straně jedné a tvůrci a realizátory veřejných a fiskálních politik na straně druhé je jedním z nástrojů zvýšeni efektivnosti veřejných financí a impulsem pro další rozvoj teorie a výzkumu v teto oblasti. Záměrem iniciátorů a organizátorů cyklu Fiskální dialog je vytvoření platformy pro takovou tvůrčí komunikaci. Druhý ročník konference z cyklu Fiskální dialog pokračuje v tradici této kontinuální výměny názorů.

Veřejné politiky hrají významnou roli v životě občanů u nás, v zemích Visegrádské čtyřky a celé EU. Jejich cíle, efektivnost a dopady jsou nejen obsahem každodenní, rutinní činnosti veřejné správy, nýbrž i předmětem odborné diskuze a multidisciplinární vědecké analýzy.

Druhý ročník cyklu mezinárodních odborných konferencí Fiskální dialog se proto zaměří na různé aspekty veřejných politik u nás, v zemích Visegrádské čtyřky i celé EU. Veřejné politiky jsou hybným činitelem veřejné správy, úzce souvisí s rozhodováním o veřejných financích a jejich dopady ovlivňují rozsah, strukturu a činnost veřejného sektoru. Proto bychom chtěli iniciovat diskuzi odborníků, tvůrců a realizátorů veřejných politik napříč EU k výměně poznatků, odborných názorů, zkušeností a příkladů dobré praxe.

V rámci letošního ročníku konference "Veřejné politiky napříč EU - cíle, efektivnost a dopady" bychom proto chtěli soustředit pozornost zejména na následující tematické okruhy:

  • Veřejné politiky v ČR, V4 a EU
  • Veřejné politiky optikou veřejných financí
  • Regionální aspekty veřejných politik
  • Veřejná politika v oblasti vzdělávání
  • Veřejné politiky a role veřejné správy
  • Konsekvence veřejných politik pro veřejný sektor

Konference je určena domácím a zahraničním tvůrcům, realizátorům a analytikům veřejných politik ve všech oblastech jedince a společnosti, vysokoškolským studentům jakožto i široké odborné veřejnosti.

Termín konání: 23. listopadu 2018

Místo konání: Praha - Karmelitská 529/5, Praha 1

Doba trvání konference: 8:30 - 15:00 hod.


Vědecký výbor:

Předsedkyně:

Bojka Hamerníková, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - Ambis

Členové:

Agniezska Alinska, Warsaw School of Economics, Polsko
Klára Major, HETFA, Research Institute and Center for Economic and Social Analysis in Budapest, Maďarsko
Juraj Nemec, Masarykova univerzita, Česká republika
Marta Orviská, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovenská republika
Lucie Sedmihradská, Vysoká škola ekonomická v Praze, Česká republika 
Romana Provazníková, Univerzita Pardubice, Česká republika
Michal Plaček, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - Ambis

Organizátoři konference

Konferenci organizuje Vysoká škola AMBIS ve spolupráci s Evropským hrnutím v České republice a  nadace Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. - zastoupení v České republice, pod záštitou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Mediální partneři konference