Vítejte na stránkách konference "Fiskální decentralizace a efektivnost regionálních a místních autorit v EU", I. konference z cyklu FISKÁLNÍ DIALOG

Výměna odborných názorů mezi akademiky na straně jedné a tvůrci a realizátory rozpočtové a fiskální politiky na straně druhé je jedním z nástrojů zvýšeni efektivnosti veřejných financí a impulsem pro další rozvoj teorie a výzkumu v teto oblasti. Záměrem iniciátorů a organizátorů cyklu Fiskální dialog je vytvoření platformy pro takovou tvůrčí komunikaci. První ročník konference z cyklu Fiskální dialog založí tradici této kontinuální výměny názorů.

Zvýšeni významu regionálních a místních autorit v rámci veřejné správy a veřejných financí nastoluje řadu otázek praktického a teoretického rázu. Fiskální decentralizace a efektivnost regionálních a místních autorit jsou předmětem jak praktické politiky, tak i ekonomické teorie. Téma konference v tomto roce je Fiskální decentralizace a efektivnost regionálních a místních autorit v EU.

První ročník Fiskálního dialogu vytvoří podmínky k aktivní participaci domácích a zahraničních účastníků v oblasti fiskální decentralizace a efektivnosti regionálních a místních autorit. K propagaci a popularizaci těchto názorů poslouží recenzovaný sborník příspěvků, který bude kompletován podle zásad Thomson Reuters.

Členové vědeckého výboru konference jsou předními odborníky na tuto oblast a jsou zárukou kvalitní organizace a průběhu konference.

Termín konání: 10. listopadu 2017

Místo konání: Schebkův palác, Politických vězňů 936/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

Doba trvání konference: 8:30 - 15:00 hod.


Vědecký výbor:

Předsedkyně:

Bojka Hamerníková, Vysoká škola regionálního rozvoje

Členové:

Agniezska Alinska, Warsaw School of Economics, Polsko
John Hudson, University of Bath, Velká Británie
Klára Major, HETFA, Research Institute and Center for Economic and Social Analysis in Budapest, Maďarsko
Juraj Nemec, Masarykova univerzita, Česká republika
Marta Orviská, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovenská republika
Lucie Sedmihradská, Vysoká škola ekonomická v Praze, Česká republika 
Romana Provazníková, Univerzita Pardubice, Česká republika
René Wokoun, Vysoká škola regionálního rozvoje

Organizátoři konference

Konferenci organizuje Vysoká škola AMBIS ve spolupráci s Evropským hrnutím v České republice